Skriv ut
Lägg till som bokmärke
Erbjudanden
Markentreprenad

Markentreprenad - Markarbeten

 

Nej, det är inte vi som gjort markentreprenaden till det lutande tornet i Pisa, i sådana fall hade det stått rakt vilket säkert gjort det mindre berömt.

 

Vi på Knivsta Grävmaskiner är din kompletta leverantör av markarbeten för vi har kunskap samt en stor maskinpark avsedd just för det ändamålet. Vi utför bl.a.

 

 • Schaktning och finplanering
 • Trädgårdsmurar och plattläggning
 • Husgrunder färdig platta på mark
 • Grundisolering och dränering
 • Anläggande av lekparker
 • VA-arbeten inkl. kompletta avloppsanläggningar mm
 • Underhåll av grusvägar typ hyvling, saltning, grusning, vägtrummor, kantslåtter
 • Asfaltering och finjustering
 • Transporter med lastbil
 • Lastväxlare och kranbil med gripskopa
 • Vi säljer och transporterar jord och grus
 • Vi hämtar ris och löv

 

Bilderna nedan visar oss och våra maskiner i både aktuella uppdrag och tidigare färdiga uppdrag.

 

Här river vi ett fallfärdigt hus! Det är mycka att sortera så att det kan deponeras rätt och vissa delar återvinnas som bla energi.
Här är våran Huddig 1160 som ska finplanera för gräsmatta.
Här håller vi på att slutföra en infiltration. nu skall det bara återfyllas o grovplaneras.
En lekplats på L-100 skola i knivsta kommun växer fram
Nu är gungställningen på plats!
Här har en murad torpargund tagit plats och vi håller på att ansluta en mindre stenkista.
Sten arbeten är ingen konst för oss! Här har vi blan annat gjort en trappa.
En mindre trappa med anslutande stenläggning.
Renovering av en parkering åt kommun bostäder i Knivsta, Nya brunnar är satta och ytan är färdig jysterad för asfalt.
Nu är asfalten på plats.
Här läggs det marksten o gjuts råkantsten sedan blir resterande yta asfalt
Torpargrund och gjuten platta på mark är inga konstigheter för oss.
Och för att kunna bygga hus måste man även ha en byggväg.
Buskröjning läng vägar är något vi är bra på! Så här och mycket värre kan det se ut när vi kommer till plats
När vi är klara brukar det se ut så här! Efter detta reduceras återväxten av bosk och sly med ca 70-80% och det brukar räcka att köra igen vart annat eller vart tredje år.
Ny asfalterat!
Här blir den ny kantsten & mark sten Kalle och Mattias sliter hårt i den gassande solen.
Väg slåtter när den är som bäst!
Våran lilla tipp bil lastar 10 ton och kommer in på mycket trånga ställen!
Markarbeten & gjutning fixsar vi då vi sammarbetar med en mycket duktig firma som bara gjuter grunder. Här blir våran egen platta till verkstan till